Vi är revidex

Vi är den moderna redovisningsbyrån, med de engagerade medarbetarna och de enkla lösningarna.

Om oss

Revidex strävar efter att vara en modern redovisningsbyrå med klienten i fokus. Vi arbetar aktivt med att förbättra och förenkla vår redovisning med digitala lösningar och kunniga medarbetare.


Med vårt centrala läge på Roslagsgatan 31 i Stockholm erbjuder vi kvalitativa redovisningstjänster och personliga möten till hela Stockholm med omnejd. Våra webbaserade program och digitala metoder ger oss möjligheten att nå ut till hela Sveriges företagare med bokföring via webbläsaren, fakturering i mobilen eller skanning via app.


Vi vill förknippas med ett miljömedvetet företagande, därför källsorterar vi vårt avfall, köper miljövänliga förbrukningsvaror samt använder energisnål teknik.

Vår önskan är att inspirera fler bokföringsbyråer och andra företagare att arbeta med deras miljötänk och policy.


Vi arbetar med att data och IT-säkerhet och innehar alla förutsättningar att kunna bearbeta GDPR enligt föreskriven anvisning. De program och arbetssätt som vi använder är noggrant utvalda för er säkerhet, pålitlighet men samtidigt enkelhet.

Vårt mål

Vi har ett mål och det är enkelt.


Vi ska bli en av Sveriges främsta bokföringsbyråer.


Kanske låter det som en omöjlighet, otänkbart eller helt galet, men det är vår verklighet och målsättning. Våra tankar och planer är att kunna ge Sveriges företagare en möjlighet att se deras redovisningskonsult som en medarbetare och en del av deras verksamhet. En kollega, som jobbar i samma riktning som resten av företaget och som vill att rörelsen ska nå framgång lika gärna som ägarna, styrelsen och personalen.


Det har funnits en brist hos de svenska bokföringsbyråerna att kunna leverera engagemang och vara delaktig i deras klienters verksamhet. Man vill ofta jobba med "dåtid" i redovisningen, men glömmer vanligtvis att resultaten sker i framtiden, inte i bokföringen.


Många gånger är det en enkel uppgift. Det räcker med att känna en delaktighet i klienternas vardag och att hålla en personlig och tät kontakt. För klarar man av att hålla en dialog så ger det ett enormt mervärde för både företaget och redovisningsbyrån.


Som sagt, det är enkelt.