Effektivt datum: 02 oktober 2018


Revidex AB 556751-6744, ("oss", "vi" eller "vår") driver webbplatsen www.revidex.se (nedan kallad "tjänsten").

Denna sida informerar dig om vår policy om insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår Service och de val du har kopplat till den datan.

Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du samlingen och användningen av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy har de villkor som används i denna sekretesspolicy samma betydelser som i våra användarvillkor, tillgängliga från www.revidex.se


Definitioner

Tjänsten

Tjänsten är www.revidex.se webbplats som drivs av Revidex AB


Personlig information

Personuppgifter betyder data om en levande individ som kan identifieras från dessa data (eller från den och andra uppgifter som vi antingen har eller kommer sannolikt att komma in i).


Användningsdata

Användningsdata är data som samlas automatiskt antingen genereras av användningen av Tjänsten eller från själva Tjänsteinfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).


Cookies

Cookies är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobilenhet).


Datakontroller

Datakontroller betyder den fysiska eller juridiska person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer vilka syften och vilka sätt som personuppgifter ska behandlas.

I samband med denna sekretesspolicy är vi en datakontrollör av dina personuppgifter.


Dataprocessorer (eller tjänsteleverantörer)

Dataprocessor (eller Tjänsteleverantör) innebär en fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för datakontrollanten.

Vi kan använda olika tjänsteleverantörers tjänster för att behandla dina data mer effektivt.


Dataämne (eller Användare)

Dataämne är en levande individ som använder vår tjänst och är föremål för personuppgifter.

Informationsinsamling och användning

Vi samlar flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig.


Typer av data samlad

Personlig information

Medan vi använder vår tjänst kan vi fråga dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

• E-postadress

• Förnamn och efternamn

• Telefonnummer

• Cookies och användningsdata


Användningsdata

Vi kan också samla in information om hur Tjänsten används och används ("Användningsdata"). Denna användningsdata kan innehålla information som datorns Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsareversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.


Spårning och cookies

Vi använder cookies och liknande spårteknik för att spåra aktiviteten i vår service och vi håller viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Övrig spårningsteknik används också, såsom fyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår service.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår Service.

Exempel på kakor vi använder:

• Sessionkakor. Vi använder Session Cookies för att använda vår service.

• Preference Cookies. Vi använder Preference Cookies för att komma ihåg dina inställningar och olika inställningar.

• Säkerhetskakor. Vi använder säkerhetskakor av säkerhetsskäl.


Användning av data

Revidex AB använder insamlade data för olika ändamål:

• Att tillhandahålla och behålla vår service

• Att meddela dig om ändringar i vår Tjänst

• Att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det

• Att ge kundsupport

• Att samla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår service

• Att övervaka användningen av vår service

• Att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem


Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna databeskrivningsförordningen (GDPR)

Om du är från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) är Revidex AB: s rättsliga grund för att samla in och använda personuppgifterna som beskrivs i denna integritetspolicy beroende av de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in den.


Revidex AB kan behandla dina personuppgifter eftersom:

• Vi behöver göra ett avtal med dig

• Du har gett oss tillstånd att göra det

• Bearbetningen är i våra legitima intressen och det övervägs inte av dina rättigheter

• Att följa lagen


Retention av data

Revidex AB behåller endast dina personuppgifter så länge som behövs för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

Revidex AB kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användning Data sparas generellt under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra vår tjänsters funktionalitet, eller vi är lagligt skyldiga att behålla dessa data under längre perioder.


Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Sverige och väljer att ge information till oss, var vänlig notera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till Sverige och bearbetar det där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar din överenskommelse om den överföringen.

Revidex AB kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy, och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om inte det finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten av dina uppgifter och annan personlig information.


Utlämnande av data

Affärstransaktion

Om Revidex AB är inblandad i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning, kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela innan din personuppgifter överförs och omfattas av en annan sekretesspolicy.


Upplysningar för lagförvaltning

Under vissa omständigheter kan Revidex AB vara skyldig att lämna ut dina personuppgifter om så krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).


Juridiska krav

Revidex AB kan i god tro förklara dina personuppgifter om att sådan åtgärd är nödvändig för att:

• Att följa en lagstadgad skyldighet

• Att skydda och försvara Revidex ABs rättigheter eller egendom

• Förhindra eller utreda eventuella fel i samband med Tjänsten

• Att skydda den personliga säkerheten hos användare av Tjänsten eller allmänheten

• Att skydda mot juridiskt ansvar


Säkerhet av data

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet eller elektronisk lagringsmetod är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera den absoluta säkerheten.

Vi stöder inte Spåra inte ("DNT"). Spåra inte är en preferens du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser som du inte vill spåras.

Du kan aktivera eller inaktivera Spåra inte genom att besöka sidan Inställningar eller Inställningar i din webbläsare.

Dina skydd för personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation).


Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa uppgifter om personuppgifter. Revidex AB har som mål att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.


Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande personuppgifter:

• Rätten att komma åt, uppdatera eller ta bort den information vi har om dig. När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära att du raderar dina personuppgifter direkt i avsnittet om kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig.

• Rätt till rättelse. Du har rätt att få din information åtgärdad om den informationen är felaktig eller ofullständig.

• Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

• Begränsning av rätten. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information.

• Rätten till dataöverförbarhet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har på dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt använd format.

• Rätt att återkalla samtycke. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där Revidex AB åberopade ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter.


Observera att vi kan fråga dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).


Tjänsteleverantörer

Vi kan använda tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår Tjänst ("Tjänstleverantör"), tillhandahålla Tjänsten på vår väg, utföra servicerelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår Tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på vår vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda det för något annat syfte.


Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.


Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatsstrafik. Google använder data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av vår service. Dessa uppgifter delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de samlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.


Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsarens tillägg till Google Analytics. Tillägget hindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besökaktivitet.

Mer information om Googles sekretesspraxis finns på webbsidan för Google Sekretess och villkor: https://policies.google.com/privacy?hl=sv


Behavioral Remarketing

Revidex AB använder remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du har besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök i vår Tjänst.


Google-annonser (AdWords)

Google Ads (AdWords) remarketingtjänst tillhandahålls av Google Inc.

Du kan välja bort Google Analytics för Display Advertising och anpassa annonser i Googles Display-nätverk genom att besöka sidan Google Ads Settings: http://www.google.com/settings/ads


Google rekommenderar också att du installerar Google Analytics-webbläsartillägget - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - för din webbläsare. Google Analytics-webbläsartillägg ger besökare möjligheten att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics.

Mer information om Googles sekretesspraxis finns på webbsidan för Google Sekretess och villkor: https://policies.google.com/privacy?hl=sv


Facebook

Facebook remarketingtjänst tillhandahålls av Facebook Inc.

Du kan lära dig mer om intressebaserad annonsering från Facebook genom att besöka den här sidan: https://www.facebook.com/help/164968693837950

För att välja bort från Facebooks intressebaserade annonser följer du dessa instruktioner från Facebook: https: //www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook följer de självreglerande principerna för online beteendeannonsering som inrättats av Digital Advertising Alliance. Du kan också välja bort från Facebook och andra deltagande företag via Digital Advertising Alliance i USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada i Kanada http://youradchoices.ca/ eller European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa http://www.youronlinechoices.eu/, eller avstängning med din mobila enhetens inställningar.

För mer information om Facebook-sekretesspraxis, besök Facebooks Datapolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation


Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att styras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.


Barnens integritet

Vår service tar inte emot någon under 18 år ("Barn").

Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrars medgivande, tar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.


Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att skicka den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och / eller ett framstående meddelande i vår tjänst innan förändringen blir effektiv och uppdaterar "effektiv datum" högst upp i denna sekretesspolicy.


Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på den här sidan.


Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, kontakta oss:

Via e-post: info@revidex.se